Všechny sbírky
Seduo blog o firemnom vzdelávaní
Ponúknite zamestnancom vzdelávanie, ktoré skutočne potrebujú
Ponúknite zamestnancom vzdelávanie, ktoré skutočne potrebujú
Karolina Mirga Danek avatar
Autor: Karolina Mirga Danek
Aktualizováno před více než týdnem

Čím motivovanejší žiak, tým lepšie výsledky vzdelávania. To platí aj pri rozvoji zamestnancov. L&D manažéri zodpovední za stratégiu vzdelávania pracovníkov si tak logicky lámu hlavy, ako najlepšie motivovať svojich zamestnancov k vzdelávaniu. A ako ukazuje aj prieskum, jednou z osvedčených metód je ponúknuť zamestnancom také vzdelanie, ktoré následne reálne využijú vo svojej práci.

Čo ľudí nebaví, to im nejde

Pamätáte si, ako vás v škole nebavilo, keď ste sa museli učiť veci, o ktorých ste vedeli, že ich nikdy nepoužijete? Časy sa síce menia, ale v tomto ohľade ľudia zostanú navždy rovnakí.

Keď je niekto nútený učiť sa veci, ktoré potom vo svojej práci či živote aktívne nepoužíva, výsledky sú zvyčajne žalostné. A to z dvoch dôvodov. Prvým je fakt, že zručnosti a vedomosti, ktoré nepoužívame, sa nám po čase jednoducho vyparia z hlavy. Náš mozog nemá dôvod tieto informácie uchovávať. A po druhé, účastníci si veľmi dobre uvedomujú, že školené zručnosti im nebudú na nič, a preto strácajú motiváciu vzdelávať sa. A tá je pre úspech vzdelávania kľúčová.

To si našťastie české a slovenské firmy dobre uvedomujú. Z prieskumu spoločnosti LMC z roku 2022 medzi 665 firemnými zákazníkmi vyplýva, že presne 50 % firiem motivuje svojich zamestnancov tým, že im ponúka také vzdelanie, aké zamestnanec skutočne potrebuje. 39 % firiem tvrdí, že ponúkajú vzdelávanie, ktoré vyslovene vychádza z reálnych problémov, ktoré sa vo firme dejú, čo na motiváciu zamestnancov podľa nich stačí.

Je vôbec potrebné motivovať zamestnancov k vzdelávaniu?

Prečo nestačí, ak firma jednoducho ponúkne vzdelávanie zadarmo? Prečo je vlastne potrebné, aby firmy aktívne motivovali zamestnancov k vzdelávaniu?

Motivovaný zamestnanec dosahuje vo vzdelávaní oveľa lepšie výsledky.

Pokiaľ má pracovník skutočne motiváciu vzdelávať sa, nielenže tak zlepšuje svoje vlastné know-how a zručnosti, ale tiež zvyšuje konkurencieschopnosť celej firmy.

Vzdelávanie a rozvoj patria medzi najobľúbenejšie zamestnanecké benefity.

Ak dokážete zamestnancovi dobre navrhnúť jeho vzdelávací plán a presvedčiť ho, že pre neho firemné vzdelávanie bude mať zmysel i praktické využitie, získate tak spokojného a motivovaného zamestnanca. Motivácia k vzdelávaniu je preto jedným zo spôsobov, ako udržať kľúčové talenty vo firme.

Niektorí pracovníci skrátka potrebujú trochu „poštuchnúť“.

Z vyššie uvedeného prieskumu vyplýva, že podľa skúseností HR manažérov je motivácia vzdelávať sa u zamestnancov pomerne vysoká. Napriek tomu veľká časť pracovníkov potrebuje mierne „postrčiť“ vhodnou ponukou, aby sa na vzdelávaní ochotne a aktívne zúčastnili.

Ako zaistiť, že sa vzdelávanie bude týkať vecí, ktoré skutočne zamestnanci využijú

Skutočne motivujúce vzdelávanie je také, ktoré zamestnancovi odpovedá na otázky, ktoré si sám kladie. A tiež mu pomáha riešiť problémy, s ktorými sa skutočne stretáva vo svojej každodennej práci. Ako však môžete z pozície človeka zodpovedného za vzdelávanie zaistiť, že takéto vzdelanie budú mať zamestnanci skutočne k dispozícii?

Pýtajte sa samotných zamestnancov

Nemali by ste sa snažiť veštiť z krištáľovej gule. A radšej by ste sa mali ísť opýtať priamo tých, ktorých sa vzdelávanie týka. Bez toho, aby ste presne vedeli, čo zamestnanci riešia a aké majú potreby, sa totiž nezaobídete. To si uvedomujú aj české a slovenské firmy. Preto takmer všetky zisťujú aktuálne vzdelávacie potreby zamestnancov. Polovica však len nárazovo alebo raz ročne. V ideálnom prípade by vaša firma mala mať vypracovaný systém, ktorý vám umožní monitorovať potreby zamestnancov priebežne.

Delegujte prípravu vzdelávacej stratégie na manažérov tímov

Firmy sa odkláňajú od centralizovaného plánovania vzdelávacej stratégie. A to je dobre. Čím bližšie rádovým zamestnancom vzdelávacie plány vznikajú, tým pravdepodobnejšie budú založené na skutočných potrebách a skúsenostiach pracovníkov. Preto v 48 % firiem zostavujú vzdelávacie plány pre svoj tím manažéri, ktorí sú s členmi svojho tímu v každodennom kontakte.

Ponúknite zamestnancom maximálnu flexibilitu – napríklad formou online vzdelávania

Možnosť vyberať si z tém, časová a priestorová flexibilita, individuálne tempo a nezávislosť od ostatných účastníkov školenia. To sú hlavné výhody online vzdelávania podľa firiem, ktoré túto formu rozvoja zamestnancov využívajú. 49 % firiem uvádza ako top výhodu online vzdelávania práve možnosť účastníkov ísť si takpovediac po vlastnej osi a sústrediť sa na témy a problémy, ktoré ich samotných zaujímajú.

Nepodceňujte interné vzdelávanie

Relevantnosť preberaných tém a praktické využitie novonadobudnutých vedomostí je jednou z najväčších výhod interného vzdelávania. „Peer to peer“ školenia poskytujú súčasní zamestnanci svojim kolegom, a preto sa preberané situácie často týkajú každodenného diania vo firme. Pokiaľ je vaším cieľom zamestnancov motivovať a „nalákať“ ich na relevantnosť a využitie preberaných informácií, nemali by ste interné školenie prehliadať.

Zdroje výskumu

Vo výskume, ktorý sme uskutočnili v roku 2022, sme oslovili celkovo 665 českých firiem a 70 slovenských firiem z databázy spoločností LMC s.r.o. a Seduo. Zároveň je potrebné podotknúť, že dané firmy majú všeobecne pozitívny či aktívny prístup k vzdelávaniu. Výsledky nášho výskumu sa tak nemusia presne zhodovať s prístupom všetkých firiem v Česku a na Slovensku.

Väčšina opýtaných firiem, konkrétne 493 českých a 54 slovenských firiem, disponuje v súčasnosti viac ako 50 zamestnancami. Naopak, 172 českých firiem a 16 slovenských firiem vo výskume zamestnáva 49 a menej zamestnancov.

Dostali jste odpověď na svou otázku?