Všechny sbírky
Seduo blog o firemnom vzdelávaní
Rozkúskujte si vzdelávanie vo firme. Predstavte si to ako vedomostnú pilulku. Stačia len 4 minúty denne
Rozkúskujte si vzdelávanie vo firme. Predstavte si to ako vedomostnú pilulku. Stačia len 4 minúty denne
Karolina Mirga Danek avatar
Autor: Karolina Mirga Danek
Aktualizováno před více než týdnem

Vaši zamestnanci sa už nemusia vzdelávať iba na tradičných školeniach trvajúcich hodiny alebo dni. Vďaka online technológiám si môžu svoje vzdelávanie rozložiť do každodenných krátkych úsekov. Kedykoľvek tak majú pri práci priestor a chuť, môžu si zapojiť slúchadlá do telefónu a pustiť si online kurz – napríklad len na pár minút.

Nazýva sa to vzdelávanie počas práce alebo „learning in the flow of work“. Josh Bersin, skúsený odborník v oblasti L&D, opísal túto metódu ako „knowledge pills“ alebo (vedomostné pilulky). Vďaka tomuto prístupu si zamestnanci dlhodobo osvojujú nové schopnosti a zručnosti v pravidelných malých dávkach každý deň.

Bersin vo svojom výskume dokonca uvádza, že ľuďom stačia na vzdelávanie iba 4 minúty denne. Ako je to možné? Zapamätanie si nových informácií nie je vyňaté z pracovného procesu, naopak, stáva sa plnohodnotnou súčasťou pracovného dňa a nadväzuje na iné pracovné úkony a činnosti. „Ja tomu interne hovorím ‚učenie on the job‘. Veľa vecí sa jednoducho nedá naučiť a pochopiť inak ako za pochodu,“ hovorí Aleš Pokorný, líder interného Learning&Development tímu zo spoločnosti PwC.

Výhody vzdelávania v pracovnom čase

Cieľom tzv. „vzdelávania v priebehu práce“ je efektívne učenie. V malých dávkach je vstrebávanie informácií rýchle, intenzívne a ihneď aplikovateľné. Okrem toho sa zvyšuje záujem a motivácia zamestnancov k ďalšiemu pokroku. Takéto osobnosti sa tak neustále zlepšujú tak po praktickej, ako aj teoretickej stránke a sú pre firmu skutočným prínosom.

Microlearningové vzdelávanie tiež zabraňuje preťaženiu kognitívnych schopností a pracovnému vyhoreniu. Výskumy totiž ukazujú, že toľko propagovaný multitasking môže spôsobovať vážne poruchy v ľudskom mozgu. Neustály prílev veľkého množstva rôznych informácií vedie k stresu, napätiu, zníženej kreativite a, samozrejme, k horšej produktivite.

Vzdelávajte svojich zamestnancov za chodu

Práca mnohých vašich zamestnancov sa dnes odohráva doslova všade a neustále. Lockdowny urýchlili proces, ktorý odpútal ľudí od stoličiek a počítačov, preto dnes pracujú z kancelárie, domova alebo z terénu vo svojich mobilných telefónoch, tabletoch a notebookoch, ktoré majú vždy poruke.

Vďaka tomuto novému „pracovnému poriadku“ a moderným technológiám nie je zavedenie microlearningu „in the flow of work“ vôbec zložité. V súčasnosti existuje mnoho technologických nástrojov a platforiem, ktoré umožňujú pomerne jednoduchú implementáciu mikrovzdelávania do pracovného procesu.

Aleš Pokorný zo spoločnosti PwC si minilekcie pochvaľuje napríklad pri vzdelávaní v technických oblastiach: „Rozskúskované učenie nám perfektne funguje napríklad pri vzdelávaní v G Suite alebo iných softvérových nástrojoch. Celú výučbu rozkladáme do minitém a zamestnanci si lekcie púšťajú podľa svojej potreby online so živým lektorom.“

Ako teda začať?

Čo sa naučíte v kurze Ako sa efektívne učiť online?

Braňo Frk

Učiť sa online je jednou z najdôležitejších schopností v 21. storočí a vedieť to robiť efektívne je zase obrovskou konkurenčnou výhodou. Online vzdelávanie ponúka obrovské množstvo možností vzdelávať sa vo svojej profesii, rozvíjať sa osobnostne alebo sa venovať záujmovému vzdelávaniu. Využívať tieto online vzdelávacie možnosti si však vyžaduje iný prístup ako tradičné prezenčné vzdelávanie. V tomto kurze sa nielen naučíte ako na to, ale aj ako to robiť efektívne.

4 kroky k implementácii vzdelávania „in the flow of work“:

1. Podporte svojich zamestnancov vo vzdelávaní v pracovnom čase

Nemusíte nevyhnutne pristúpiť k online vzdelávaniu v pracovnom čase ako k jedinému spôsobu vzdelávania. Na začiatok stačí, že sa stane bežnou súčasťou pracovného „života“ vo vašej firme. Prvým krokom môže byť overenie záujmu vašich zamestnancov o ponúkané videokurzy a prípadne stanovenie si základných pravidiel pre ich štúdium v rámci pracovných úloh.

"Rozskúskované učenie nám perfektne funguje napríklad pri vzdelávaní v G Suite alebo iných softvérových nástrojoch. Celú výučbu rozkladáme do minitém a zamestnanci si lekcie púšťajú podľa svojej potreby online so živým lektorom." – Aleš Pokorný, líder interného L&D tímu, PwC

2. Implementujte nástroje, ktoré uľahčujú vzdelávanie v pracovnom čase

Efektívne vzdelávanie pri bežných pracovných úkonoch je možné len vtedy, ak budú mať vaši zamestnanci v rukách vhodné nástroje, technológie a platformy. Nesmú byť teda pre nich prekážkou, ktorú je ťažké ovládať, ale, naopak, rýchlou pomôckou, ktorá im uľahčuje získavanie vedomostí a riešenie problémov.

3. Nezabudnite (hlavne) na mobilné obrazovky

Vzdelávanie „in the flow of work“ znamená, že vzdelávací obsah musí byť ľahko dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. A jediné zariadenie, ktoré majú vaši zamestnanci vždy poruke, sú mobilné telefóny. Preto pri vytváraní obsahu musíte vždy myslieť na to, ako sa s ním bude pracovať práve v mobile.

4. Udržujte „vzdelávanie v pracovnom čase“ neustále pod kontrolou

Dôkladne spravovaný a logicky zostavený obsah je absolútne nevyhnutný pre úspech vzdelávania v priebehu práce. Umožňuje vašim zamestnancom skutočne sa posunúť vo svojich znalostiach a zručnostiach. Okrem toho budete mať vy a vaši zamestnanci jasný prehľad o tom, čo sa už naučili a čo ich čaká v ďalších fázach.

Zmena prístupu k vzdelávaniu je vašou konkurenčnou výhodou

Úspešnosť vzdelávania v krátkych dávkach počas samotného pracovného procesu bola potvrdená v zahraničných štúdiách. I vám tak môže priniesť množstvo mimoriadnych výhod: vyššia motivácia a koncentrácia zamestnancov, využitie najaktuálnejších vedomostí, rýchla adaptácia na nové trendy, súvislé zlepšovanie zručnosti, pocit konštantného rastu a spokojnosti, ako aj minimalizácia preťaženia a vyhorenia.

Dostali jste odpověď na svou otázku?