Všechny sbírky
Seduo blog o firemnom vzdelávaní
13 minút „mikroučenia“ denne. Ako si naporciovať výučbu vo firme na krátke a ľahko stráviteľné časti.
13 minút „mikroučenia“ denne. Ako si naporciovať výučbu vo firme na krátke a ľahko stráviteľné časti.
Karolina Mirga Danek avatar
Autor: Karolina Mirga Danek
Aktualizováno před více než týdnem

Od tohto článku pravdepodobne očakávate niečo zaujímavé či prínosné. A ruku na srdce: najradšej by ste získali všetky podstatné informácie v priebehu niekoľkých minút (ak nie sekúnd). Chcete krátke, jasné a prehľadné informácie s jednou kľúčovou témou, ktoré ľahko a rýchlo pochopíte. A to je presne podstata mikroučenia (microlearningu) – vzdelávania, ktoré sa spolieha na stručné informácie spracované pútavým spôsobom, ktorý v pravidelných dávkach ľudský mozog nezaťaží, ale pritom veľa naučí.

Mikroučenie možno už dávno poznáte aj sami

Krátke a pravidelné dávky učenia sa už dlho využívajú napríklad pri výučbe cudzích jazykov alebo pri hre na hudobných nástrojoch. Čoraz viac sa tiež ukazuje, že toto „mikroučenie“ môže byť rovnako účinné aj vo firemnom vzdelávaní.

Mikroučenie porciuje veľký obsah vzdelávania na malé a ľahko „stráviteľné“ časti, ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Vďaka moderným technológiám ho navyše môžu študenti vstrebávať veľmi atraktívnym spôsobom. Odmenou je vyššia miera motivácie, sústredenia, flexibility, zábavy a v neposlednom rade aj lepších výsledkov.

Zamestnanci firmy WAMAG si „mikroučenie“ obľúbili hneď z niekoľkých dôvodov: „Naši ľudia na microlearningu oceňujú súvislé zlepšovanie, ako aj slobodu a rýchlosť, s akou dokážu potrebné informácie získať,“ hovorí Jana Turko, HR Business Partner spoločnosti WAMAG. Na druhej strane, Aleš Pokorný, Leader interného Learning & Development tímu zo spoločnosti PwC, si, samozrejme, uvedomuje, že každé učenie v konečnom dôsledku vždy vyžaduje priestor, čas, koncentráciu a skutočnú chuť vzdelávať sa.

"Výhodou microlearningu však je, že toho priestoru a času potrebujete na koncentráciu výrazne menej." – Aleš Pokorný, Leader interného Learning & Development tímu zo spoločnosti PwC.

Mikroučenie nemusíte postaviť len na videokurzoch

Väčšina ľudí si pod vzdelávaním v malých dávkach predstavuje len krátke videokurzy. Videá však rozhodne nie sú jediným funkčným príkladom tejto metódy.

Mikroučenie má mnoho tvárí:

Videokurzy: Podľa nedávnej štúdie je učenie prostredníctvom videokurzov oveľa účinnejšie než prezenčné vzdelávanie.

eLearning: Na trhu s online vzdelávaním je možné získať tiež kratšie eLearningové moduly, ktoré je možné rozdeliť si a dávkovať rovnako ako v prípade mikroučenia.

Infografika: Premyslene a pútavo spracovaná infografika je veľmi účinnou formou, ako sa nestratiť vo veľkom množstve informácií alebo zložitých súvislostiach.

Gamifikácia: Krátke a atraktívne hry sú perfektným nástrojom, ako rýchlo vstrebať napríklad aj menej príťažlivý obsah. Gamifikáciu majú v obľube najmä mladšie generácie.

"Celú informačnú bezpečnosť máme postavenú na gamifikácii. Ľudia pri hre riešia rôzne scenáre, ako sa zachovať v určitých situáciách. Je však veľmi dôležité, aby bola hra vždy kvalitne spracovaná po dizajnovej stránke a pre ľudí atraktívna."

– Aleš Pokorný, Leader interného L&D tímu v spoločnosti PwC

Podcasty: Na Slovensku sa podcasty ako vzdelávacia forma ešte dostatočne nezabývali. Vďaka neformálnemu rozhovoru však dokážu odovzdávať množstvo vedomostí od zaujímavých osobností.

Blogy: Vďaka pravidelným článkom špecificky zameraných blogov môžete každý deň „nasávať“ stále nové vedomosti, ktoré na svoju prácu potrebujete. No nezabúdajte ani na offline svet. Mikroučenie môžete ľahko využívať prostredníctvom stručných príručiek, sprievodcov alebo letákov, ktoré vašich zamestnancov rýchlo oboznámia s určitými informáciami.

Objavte výhody mikroučenia pre firmy aj zamestnancov

Dobre premyslené mikroučenie je okrem iného úžasné v tom, že jeho účinnosť značne prevyšuje vložené náklady. Na rozdiel od dlhých prezenčných školení totiž nemusíte platiť priestory na výučbu, lektorov, občerstvenie, dopravu a čas zamestnancov strávený na výučbe.

Mikroučenie navyše znižuje kognitívne zaťaženie vašich zamestnancov. Vďaka krátkym lekciám sa môžu na svoj predmet maximálne sústrediť bez toho, aby boli rozptyľovaní. To prináša nielen rýchlejšie a lepšie výsledky, ale tiež vyššiu spokojnosť a motiváciu na ďalšie vzdelávanie.

Vo výskumoch sa tiež ukázalo, že rozložené dávkovanie obsahu zlepšuje jeho zapamätateľnosť. Mikroučenie totiž nezahltí mozog, a ten je tak schopný informácie lepšie uchovať a neskôr si ich rýchlejšie vybaviť. Táto nová metóda sa navyše ľahšie začleňuje do každodennej rutiny – či už v práci, doma, alebo pri presune do práce. Karolina Hudečková, Talent Manager zo spoločnosti DHL Supply Chain, k tomu dodáva: „Microlearning je prospešnou formou rozvoja, ktorý je možné začleniť aj do agendy vyťaženého zamestnanca. Predpokladom, samozrejme, je, že zamestnanec udržiava kontinuitu svojho vzdelávania.“

Príklad konkrétneho využitia metódy mikroučenia

Aleš Pokorný z PwC uvádza konkrétne prípady, keď je mikroučenie prospešné tak pre ich spoločnosť, ako aj pre samotných zamestnancov.

Počas covidu sme pochopili, že microlearning dokáže byť účinný v mnohých oblastiach rozvoja. Využívame ho napríklad pre manažérsky rozvoj teamleaderov a manažérov z celej republiky. Perfektne sa tiež hodí na výučbu digitálnych zručností, ktoré sú pre našich zamestnancov nutnosťou.

– Aleš Pokorný, Leader interného L&D tímu v spoločnosti PwC

Tým sa však pre spoločnosť PwC možnosti microlearningu nekončia: „Ďalšou širokou oblasťou, kde microlearning využívame, sú soft skills. Môže ísť o komunikačné či rokovacie schopnosti. Rovnako tak je microlearning efektívny pri výučbe cudzích jazykov. Samozrejme, podmienkou použitia microlearningu je ale vždy jeho dobré spracovanie a chuť zamestnancov túto formu využívať,“ dodáva Aleš Pokorný.

Sústreďte sa na mikroučenie v jeho najúčinnejšej podobe

  • #1 Dĺžka

Podľa L&D profesionálov by trvanie jednej takejto lekcie nemalo presiahnuť 13 minút. Pri dlhšej lekcii už nemôžeme hovoriť o mikroúčení, a takéto učenie preto prestáva byť aj efektívne. Všeobecne by mala jedna lekcia trvať ideálne 5 až 10 minút.

  • #2 Obsah

Vyhnite sa snahe naskladať do jednej lekcie čo najviac informácií. Nezískate tým ani väčšiu pozornosť, ani lepšie výsledky, a hlavnú myšlienku mikroučenia tým dokonale pochováte. Každá lekcia by mala byť vždy zameraná na jednu kľúčovú informáciu, problém alebo riešenie.

  • #3 Forma

Už vyššie sme písali, že podstatou mikroučenia je flexibilita a rýchlosť prístupu k informáciám – doslova kedykoľvek a kdekoľvek. A práve preto by mali všetky videokurzy, infografiky či podcasty byť ľahko dostupné v mobilných telefónoch, ktoré máme všetci vždy pri sebe.

  • #4 Cieľ

Pred začatím lekcií si stanovte vzdelávacie ciele a očakávania. Čo vám a vašim zamestnancom majú dané lekcie priniesť a ako tento prínos následne vyhodnotíte. Tým si tiež ujasníte, či je pre konkrétny obsah mikroučenie skutočne tou najefektívnejšiu formou vzdelávania.

Mikroučenie prospešné aj v kombinácii s klasickými metódami

Určite existujú okruhy, v ktorých je možné dosiahnuť lepšie výsledky prezenčnou výučbou alebo dlhším e-learningovým modulom, ale aj v tom prípade si môžete princípy „porciovaného učenia“ čiastočne ponechať. Riešením môže byť kombinovaná výučba vo forme tzv. blended learningu.

Dostali jste odpověď na svou otázku?